Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitioare: 1-23 martie 2018

Conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul 2018 – 2019, aprobată prin OMEN nr. 3242/23.02.2018, evaluarea psihosomatică se realizează pentru înscrierea în clasa pregătitoare în cazul în care copilul nu are 6 ani împliniţi la 1 septembrie 2018 (este născut după 31 august 2012).
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va avea loc în centrele de evaluare, în perioada 01.03.2018 – 23.03.2018, conform programărilor, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 – 18,00, conform art. 7 alin. (5) din Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018 – 2019.
Centrul de evaluare psihosomatică a presolarilor din orasul Agnita, respectiv zona Agnita, judetul Sibiu este la Colegiul Tehnic “A.T.Laurean”, comisia de evaluatori fiind formata din profesor consilier scolar Dragan Cristina si profesor consilier scolar Anghel Adriana-Teodora.
.
Actele necesare pentru evaluarea psihosomatică sunt următoarele:
– cererea – tip de evaluare psihosomatică ;
– certificatul de naştere al copilului original şi în copie;
– actul de identitate al părintelui / tutorelui / împuternicitului legal în original şi în copie;
– act care să ateste calitatea de tutore / împuternicit legal, dacă este cazul, în original şi în copie;
– în cazul în care părinţii copilului sunt divorţaţi sau nu sunt căsătoriţi, este necesar acordul scris al ambilor părinţi;
– adeverinţă medicală de la medicul de familie / şcolar cu menţiunea „apt pentru şcoală”.
– în cazul în care părintele solicită să asiste la evaluarea psihosomatică a copilului său, acesta va completa o solicitare scrisă în ziua evaluării, la centrul de evaluare unde este repartizat copilul.
Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Recomandarea se va prelua din centrul unde a avut loc evaluarea ,respectiv de la Colegiul Tehnic ‘’A.T.Laurean’’ Agnita sau, după caz, la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului nr. 15, în perioada 1 martie – 26 martie 2018, conform calendarului înscrierii în învăţământul primar.
Rezultatul evaluării psihosomatice nu poate fi contestat. (conform art. 6, alin. 4 din metodologie)

Pentru informații, respectiv programări, sunați la tel. 0744435654, profesor consilier școlar, Drăgan Cristina.